HORTS URBANS A TEB

Entitat:
Teb Verd SCCL
Descripció: 

Objectius:

Millorar les aptituds dels usuaris del centre TEB. 

Millorar ecològicament l’espai que ocupa el centre TEB.

Millora paisajística.

 

Breu descripció:

Creació de un espai hortícola per pràctiques i ús dels usuaris del centre TEB.