Igualtat, diversitat i no discriminació

Entitat:
ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Descripció: 

Breu descripció:

La igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat formen part intrínseca dels valors d’ESTEVE i totes les actuacions en matèria de recursos humans s’encaminen en aquesta direcció.

La Comissió d’Igualtat treballa en diferents accions incloses en el Pla d’Igualtat. Destaca l’elaboració de mesures i criteris d’acció positiva que s’han incorporat per a col·lectius amb dificultats d’integració laboral per evitar-ne el risc d’exclusió social, així com per minimitzar la subrepresentació de les dones en determinats llocs de treball.

ESTEVE té implantades mesures de conciliació de la vida familiar i professional i permisos retribuïts amb l’objectiu que els col·laboradors puguin desenvolupar la seva carrera professional en les mateixes condicions, independentment de la seva situació familiar.

 

Pel que respecta a la diversitat funcional, el percentatge d’empleats amb discapacitat és del 0,79% del total de la plantilla. S’ha fet un llançament del Pla Família; de la mà de la Fundació Adecco, un programa per a fills amb discapacitat d’empleats que té com a missió desenvolupar competències i habilitats que els permetin integrar-se a la societat i al mercat laboral. A més, s’ha posat en marxa un servei de gestió documental gestionat per persones amb discapacitat i s’ha dut a terme una acció de voluntariat amb aquest col·lectiu, per sensibilitzar els empleats sobre les diferents capacitats.

Els empleats d’ESTEVE disposen de diversos beneficis socials que inclouen: menjador d’empresa o tiquets restaurant, assegurança de vida i accidents i altres aportacions que s’apliquen en funció de les diferències de cada país (premi de natalitat i nupcialitat, ajuda escolar o ajuda a fills discapacitats).

 

Beneficis:

 

  • No s’ha rebut cap denúncia per discriminació en cap de les empreses del Grup
  • Implantació de criteris d’acció positiva en processos de selecció per a col·lectius amb dificultats d’integració i poc representats
  • 3% dels empleats treballen a temps parcial
  • 100% d’índex de repetició del pla família.
  •  

Vigència de l’actuació: permanent

 

 

 

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: