IIª Jornada Ecotransport

Descripció: 

Objectiu/s:

Jornada d`Ecotransport. Transport de mercaderies sostenible, estem programant i treballant a la segona jornada d`Ecotransport.

Breu descripció:

Jornada divulgativa de els combustibles menys contaminants antre les empreses federades amb la intervenció de la Administració de la Generalitat, la AMB , fabricants i transportistes.

 

Persona o àrea responsable:   YOLANDA REDONDO RUIZ

 

Calendari d’execució previst:  PENDENT DE REALITZAR

 

Recursos humans i econòmics:  AMB PATROCINI DE FABRICANTS

Indicador/s:

Nombre de reunions fetes

Nombre de participants/assistents

Nombre d’actuacions i reptes a impulsar

Nombre de comissions de treball creades

Nombre de vehicles elèctrics adquirits

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Nombre de jornades i activitats organitzades: 1/anual

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: