Impactar en la proposta de valor

Impactar en la proposta de valor
Descripció: 

Adequar les reunions Informatives, les reunions de Centre, les Assemblees Preparatòries i l'Assemblea General, a la nova proposta de valor

Dissenyar un qüestionari per validar el grau de penetració dels valors Abacus

Major implicació dels socis en les diferents assemblees i reunions