Implantar una plataforma web per compartir cotxe per a la comunitat universitària

Descripció: 

Breu descripció:

Implantar una plataforma web per compartir cotxe per a la comunitat universitària (LE-3.31).

Línia estratègica: mobilitat.

Objectiu: desincentivar la utilització del vehicle privat i millorar la utilització dels vehicles propis.

Adhesió a alguna de les plataformes web per compartir cotxe existents, adreçada a tota la comunitat universitària. El servei consisteix en facilitar la trobada de persones interessades en compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge cap o des d’un recinte de la UB, independentment de si es tracta de trajectes diaris o puntuals.

Fases:

-       Estudi de mercat sobre plataformes web per compartir cotxe existents.

-       Sol·licitud de pressupostos a proveïdors d’aquest servei.

-       Valoració de les ofertes presentades i anàlisi de necessitats específiques de la UB.

-       Selecció del proveïdor i contractació del servei.

-       Difusió del servei de cotxe compartit.

L’acció és basa en la contractació externa a algun proveïdor de serveis de cotxe compartit. Es negociarà la possibilitat que el cost de manteniment anual estigui vinculat a la utilització real del servei. Per tal de reduir costos, es buscarà maximitzar la difusió interna aprofitant els circuits de comunicació propis.

Indicadors de seguiment:

Nombre d’usuaris de la plataforma web per compartir cotxe.