Implementar un programa d’estalvi d’aigua en les instal·lacions de docència i de recerca

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Per desenvolupar aquesta acció, primer s’ha de fer una diagnosi del consum d’aigua en les instal·lacions de docència i de recerca:
• Analitzar els processos que s’hi duen a terme i que consumeixen aigua.
• Identificar les activitats amb un consum d’aigua més elevat.
• Cercar alternatives viables per a dur a terme les activitats minimitzant l’ús d’aigua.
Posteriorment, caldrà definir un programa d’estalvi d’aigua que prevegi tant mesures d’estalvi d’aigua per al
conjunt d’instal·lacions com mesures més específiques (quan representin un estalvi important).

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: