Impulsar el desenvolupament personal i el canvi cultural

Descripció: 
Enfortir el rol de les persones sòcies de treball i treballadores per a la presa de decisions i assumpció de responsabilitats.
Es dissenyaran metodologies i eines per renovar i ampliar la participació del soci de treball.
Es potenciarà l’assumpció de responsabilitats pel que fa l’activitat societària.
Es construirà un programa participatiu, col·laboratiu i transversal de cultiu d’idees internes amb un sistema de valoració.