Inclusió social i laboral de persones amb discapacitats intel•lectuals i/o físiques o en risc d’exclusió social

Descripció: 

Objectiu/s:

Que les persones amb discapacitats i/o en risc d’exclusió social puguin tenir una oportunitat laboral en el sector de l’hoteleria.

Breu descripció:

Aprofitar els convenis de col·laboració que te el GHB per donar a conèixer als establiments associats i donar a aquestes entitats socials el suport necessari per que puguin establir convenis amb els hotels.

- ACCIONS:

o Reunions amb les diferents entitats.

o Comunicacions als nostres associats.

o Fomentar els convenis de les entitats

o Campanyes comunicatives

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: