Incorporació de persones amb discapacitats per treballar a e-WIS

Entitat:
e-WIS
Descripció: 
A final de 2016, començar a avaluar les possibilitats de contractar persones amb discapacitats per tal de donar-los una oportunitat i que s’integren amb normalitat al mercat laboral.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: