Incorporació i posada en valor d’actuacions sostenibles en els establiments de l’eix comercial

Entitat:
Federació de Comerç Cor d'Horta
Descripció: 

Detecció de les pràctiques i accions sostenibles que incorpora cada establiment o actualitza de forma notòria per tal de formar part de la marca Consciència Verda i se’l posi en valor com a establiment adherit a la campanya com a marca de qualitat i de consciència medi ambiental i social. Per a donar a conèixer aquestes accions, es crea ’una base de dades a la nostra web: www.corhorta.com, on apareixen tots els nostres associats amb les accions sostenibles que han incorporat, que estan incorporant i actualitzant. Cada un dels associats que fonamenta les bones pràctiques sostenibles, obté un adhesiu per a penjar al seu aparador on posa, establiment adherit a la Consciència Verda per tal de posar en valor a l’establiment compromès amb els criteris sostenibles com a marca de qualitat. Vídeo que va sortir a BETEVE sobre el Pla d’acció: http://beteve.cat/comercos-amb-consciencia-verda