Incorporem vehicles elèctrics i reduïm desplaçaments

Incorporem vehicles elèctrics i reduïm desplaçaments
Descripció: 

Per tal d’assolir l’objectiu plantejat l’actuació anirà acompanyada de diferents accions:

Reduir el nombre de desplaçaments en cotxe mitjançant:

  • Reducció de la freqüència de recollida de l’empresa que transporta els residus sanitaris en aquells centres on es genera poc volum de residus.

Millorar el contracte de lloguer de vehicles de l’ICS per fer més sostenible la flota i adequar-la al que estableix l’Acord de Govern de 3 de gener de 2017 per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes de vehicles de la Generalitat de Catalunya.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: