Informació al consumidor

Descripció: 

Millorar la informació als consumidors a les fleques sobre la presència d’al.lergens ens els productes de panaris i de brioixeria. Confecció de fitxes de productes i cartells informatius per a un òptim servei al consumidor.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: