Informe amb la identificació dels impactes ambientals del Zoo

Entitat:
Parc Zoològic de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Es pretén analitzar els impactes ambientals que tenen lloc en el Zoo. Per àrees o seccions es llistaran els impactes i es farà un anàlisi de cadascun.

-       realització de fitxes d’identificació d’aspectes ambientals per seccions, departaments o per tot el Zoo.

-       avaluació dels impactes.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: