Informe de Responsabilitat Social d’acord amb el Pacte Mundial

Descripció: 

Breu descripció:

 

Nechi Group ha publicat l’Informe de Progrés (COP - Communication On Progress) de l’any 2016 en responsabilitat social d’acord amb els deu principis del Pacte Global de les Nacions Unides. Mitjançant aquesta declaració, Nechi Group no només adquireix el compromís d’actuar amb coresponsabilitat a aquest acord, si no que a més s’obliga a estendre la difusió d’aquests principis en la nostra esfera d’influència.

Prova d’aquest compromís és que, des de la publicació del darrer Informe de Progrés 2015, Sergio Colado, Director General de la companyia, ha esta nomenat membre del Comitè Executiu. A més, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, entitat dedicada a fer difusió de bones pràctiques en matèria de Responsabilitat Social amb un àmbit d’actuació autonòmic, ha contactat mb la companyia sol·licitant la publicació de l’Informe de Progrés vigent a la seva plataforma.

Aquests deu principis es desenvolupen en el cercle de la Declaració dels Drets Humans, en la Declaració relativa als Principis i Drets Fonamentals del Treball, en l’Organització Mundial del Treball, en la Declaració de Río sobre Medi Ambient i Desenvolupament i en la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció.

Compromesos amb la lluita contra l’atur juvenil, inicien la beca innovació, destinada a l’atracció de talent jove mitjançant el qual la persona seleccionada s’incorpora a l’empresa amb un contracte d’un any.

Destacar l’adequació de l`espai de treball amb un nou gimnàs  i espai de ‘relax’ on els treballadors poden realitzar ioga, o bé, la possibilitat de flexibilització horària d’entrada i sortida sumat a la capacitat de teletreball instaurada recentment. 

Aquesta experiència ha estat actualitzada pel grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, que es troba integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya, i ha estat incorporada al directori d`experiències RSCat.

Informe de progrés:

http://ctesc.gencat.cat/experiencies/18921068.html