Inserció Sociolaboral

Descripció: 

Mitjançant els projectes socials, el nostre principal objectiu és la inserció sociolaboral de col·lectius més vulnerables. Des dels diferents projectes treballem la inserció mitjançant la formació tant teòrica com pràctica.

Mitjançant la formació contribuïm a l’ocupabilitat. A l’igual que col·laborant amb proveïdors socials (reciclatge de paper, impremta són serveis que ens gestiones proveïdors que són CET).


Més enllà de l’acompliment de la LGD superant el 4% de la plantilla, treballem en projectes d’inserció en diversitat funcional en els centres dels nostres clients i
que volem fer extensius a les oficines centrals.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: