Instal·lar tecnologies més eficients a l’enllumenat i impulsar l’estalvi energètic dels equipaments de laboratoris i d’oficines

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta acció inclou:
• Instal·lació de llums més eficients arreu.
• Millora de la gestió de les instal·lacions d’enllumenat interior i exterior.
• Optimitzar els sistemes d’enllumenat en funció de les activitats i de l’ocupació en cadascun dels edificis.
• Implementar un programa d’estalvi energètic dels equipaments de laboratoris i d’oficines.
Més informació: http://www.uab.cat/web/siguem-sostenibles/estalvi-i-eficiencia-energetica-1274423716058.html

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: