Instar l’Ajuntament de Barcelona per pacificar el trànsit establint zones 30 als vials principals i zones de vianants o de prioritat invertida als vials secundaris del campus

Descripció: 

Breu descripció:

Instar l’Ajuntament de Barcelona per pacificar el trànsit establint zones 30 als vials principals i zones de vianants o de prioritat invertida als vials secundaris del campus (LE-3.43).

Línia estratègica: mobilitat.

Objectiu: treballar amb les administracions competents per promoure la mobilitat sostenible a l’entorn universitari.

Per definició un campus universitari ha de ser un entorn segur i agradable per als seus usuaris. Malauradament, el caràcter plenament urbà dels Campus de la UB ha donat lloc a espais destinats predominantment al vehicle privat, on el vianant i el passejant no troba a l’espai públic llocs per als quals transitar segur, gaudir de l’ambient universitari o descansar.

Per tal que l’entorn universitari sigui més sostenible, es proposa dissenyar una proposta per pacificar el trànsit adreçada a l’Ajuntament de Barcelona. En temes generals, la proposta preveurà l’establiment de zones 30 als vials principals del Campus (la velocitat màxima de circulació és de 30 km/h), i zones de vianants o de prioritat invertida als secundaris (la circulació de vehicles queda restringida en favor dels vianants).

Fases:

-       Diagnosis de la situació: caracterització dels vials dels Campus i anàlisi d’alternatives de priorització de circulació.

-       Disseny d’una proposta de pacificació del trànsit als Campus de la UB.

-       Presentació del projecte als representants dels ajuntaments i definició d’acords.

L’elaboració de la proposta es durà a terme amb recursos humans propis. Els acords que s’estableixin amb els ajuntaments amb competències en mobilitat comportaran costos d’execució que no s’inclouen en aquesta acció.

Indicadors de seguiment:

Elaboració de la proposta de pacificació del trànsit a tots els Campus.

% de vials pacificats a l’entorn dels centres de la UB.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: