Institut de Cultura de Barcelona. Pla de Sostenibilitat de l`ICUB

Descripció: 

Breu descripció:

 

L’ICUB ha desenvolupat al llarg del temps, actuacions compromeses amb la sostenibilitat de forma puntual dintre els seus equipaments, actuacions i esdeveniments. L’any 2014, s’impulsa l’atorgament del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental a cinc centres de l’ICUB, com a eina per a generar una forma de treball més respectuosa amb el medi ambient, al mateix temps, que es millora la qualitat i eficiència d’aquests i la disminució del seu impacte sobre l’entorn, fer un exercici de revisió, autoconsciència i millora, mitjançant una gestió ambiental més ordenada.

Objectius estratègics:

Estalvi i eficiència en subministraments, instal·lacions i consumibles.

Fomentar la reutilització i la reducció de residus i consolidar-ne una correcta gestió.

Fomentar la sensibilització i comunicació ambiental

Compliment i millora de la legislació ambiental

L’abast d’aquesta proposta és per a les activitats a la Via Pública i per als equipaments, de gestió directa de l’ICUB.

Més informació:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/pla-de-sostenibilitat-de-l-icub_71160.pdf