Integració de la sostenibilitat i les finances

Entitat:
Ecomatters
Descripció: 
La integració de la sostenibilitat en l’estratègia empresarial requereix la combinació de criteris socials i ambientals amb criteris econòmics i financers. Ecomatters té experiència en el desenvolupament de models de negoci sostenibles, estratègies relacionades amb la gestió de la cadena de valor, o en el càlcul i la gestió de les externalitats.

Ecomatters promou la integració dels aspectes no-financers en la presa de decisions de les empreses, internalitzant els costos ambientals, socials i humans en els resultats empresarials. Hem desenvolupat i promovem (llicència creative commons) l’ús de models que integren les diferents dimensions de la sostenibilitat (ambiental, social, humana i econòmica) per a contribuir de forma plena i integrada al desenvolupament sostenible.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: