Integració de personal amb diversitat funcional

Integració de personal amb diversitat funcional
Descripció: 

Durant el darrer any hem cobert internament el 2% de personal discapacitat amb personal de l’empresa, sense necessitat d’aplicar cap tipus de mesura extraordinària i hem superat en un 0,5% l’índex exigit legalment per la LGD.

També treballem amb empreses externes de serveis que contribueixen amb projectes d’inserció social de col·lectius amb risc d’exclusió; com la gestió d’alguns dels residus generats.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: