Intoleràncies alimentàries i al.lèrgens

Intoleràncies alimentàries i al·lèrgens
Descripció: 

Seguint el compromís del Gremi de Pastisseria amb tots els seus agremiats, es duran a terme durant l’any, sessions formatives on els assistents rebran els coneixements, les habilitats i les aptituts necessàries per desenvolupar la seva activitat laboral i així donar resposta a les necessitats alimentàries especifiques d’un sector de la població, evitant les malalties transmissibles per la via alimentària.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: