Introduir criteris de sostenibilitat en la construcció i la remodelació d’edificis

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

L’acció se centra en la incorporació de paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en la construcció de nous edificis i/o remodelacions. En particular, els àmbits en els quals es treballarà seran l’entorn on s’emplaça l’edifici, consum d’energia, consum d’aigua, durabilitat i transformabilitat de l’edifici, materials i residus de la construcció, qualitat ambiental a l’interior de l’edifici.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: