Itinerari familiar sobre canvi climàtic: la ciutat que buscava canviar

Descripció: 

Un recorregut ple d’activitats d’educació ambiental sobre el canvi climàtic, pel districte de Sant Martí.
Aquesta activitat està dirigida a famílies amb nens entre 3 i 14 anys, i durant el l’itinerari es descobrirant diferents indrets en els que s'aprendrà alguna cosa
sobre el canvi climàtic i l’entorn a través del joc, l’observació i la participació, amb exemples d’energies renovables (pèrgola solar), arquitectura bioclimàtica (Edifici Media-Tic), urbanisme sostenible (jardins dins la Superilla del Poblenou), mobilitat alternativa (Biciclot-BiciHub); i agroecologia i bioconstrucció (ConnectHort).
L’itinerari, coordinat pel COAMB, forma part del Mapa de Barcelona+Sostenible.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: