Jornada tècnica informativa per a instal•ladors d’aire condicionat

Entitat:
Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat
Descripció: 
Aprofitar alguna acció formativa de les previstes per a l’any 2017 amb algun dels patrocinadors del Gremi dedicats a instal·lacions d’aire condicionat, per a introduir una xerrada específica per a millorar i recordar les bones pràctiques en la tasca de manipular gasos fluorats d’efecte hivernacle (refrigerants)
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: