Jornades de divulgació de sostenibilitat en l’edificació

Entitat:
Colúlegi d'Aparelladors, Arquitectes TŠcnics i Enginyers d'Edificaci¢ de Barcelona (CAATEEB)
Descripció: 
Objectiu/s:
 
Fer jornades per sensibilitzar i posar al dia en els coneixements de la sostenibilitat aplicada a l’edificació.
Gratuïtes i Obertes als col·legiats i també als professionals interessats del sector.
 
Breu descripció:
 
Des de l’àrea tècnica es programen jornades gratuïtes d’abast general sobre qüestions relacionades amb les millors pràctiques medi ambientals a tenir en compte en el procés d’edificació, des de les noves tecnologies, les energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i tots aquells conceptes que es puguin aplicar per tal de garantir l’actualització i l’aplicació i així millorar la qualitat
dels nostres col·legiats amb criteris sostenibilistes.
 
Persona o àrea responsable: Àrea tècnica
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: Personal intern de l’àrea i suport extern de col·laboradors. Segons les necessitats.
 
Indicador/s: Nombre de jornades, nombre d’assistents
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 10 / 300