Jornades de Salut al Carrer

Entitat:
HOSPITAL PLATÓ Fundació Privada
Descripció: 

Breu descripció:

L’estratègia d’Hospital Plató vers la Gestió Social i Corporativa té com a objectiu implicar, motivar i fer partícips als/a les professionals a través, entre d’altres, de projectes de voluntariat dirigits a la societat de la nostra comunitat local i internacional. El projecte “Jornades de Salut al Carrer”, pioner a Espanya, es desenvolupa al districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del Districte. En aquestes Jornades els professionals de Plató surten al carrer per fer prevenció i promoció de la salut entre la gent del barri en diferents temàtiques d’interès general, com són les malalties neurovasculars i l’ICTUS, i els efectes nocius sobre la salut del consum d’alcohol i tabac.

Jornades d’apropament de la salut a peu de carrer per a promoure la prevenció de la salut en relació a malalties específiques amb difusió per part de professionals.

Es volen donar a conèixer determinades malalties informant dels principals factors de risc i posant l’accent en aquells factors sobre els quals es pot incidir i prevenir. També es fan proves de manera gratuïta i s`explica la importància del inici ràpid en cas de sospita, imprescindible per minimitzar o eliminar les possibles seqüeles.

Hospital Plató porta a terme aquesta iniciativa per traslladar a la població la importància de l`educació sanitària.

 

Més informació (enllaç)

http://www.hospitalplato.com/Noticies/ArtMID/478/ArticleID/63/Hospital-Plat243-celebrar224-la-VII-Jornada-de-Salut-al-Carrer-a-Pla231a-Sarri224

Memòria de sostenibilitat 2013:

http://issuu.com/hplato/docs/memoria_de_sostenibilidad__responsa/0

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: