“La bossa: de roba”

Descripció: 

L´objectiu és aconseguir una major reducció de les bosses de plàstics lliurades des dels establiments agremiats.

Oferir als clients i consumidors, dels establiments agremiats, bosses de roba mitjançant un pòster que estigui en lloc visible, explicant la importància de la reducció del plàstic pel medi ambient.