La gestió sostenible dels recursos: Exposició “Orgànica”

Descripció: 

Breu descripció:

Acció de sensibilització per a la selecció i gestió sostenible dels recursos amb l’exposició, cedida per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), de la fracció de l’orgànica.

L’exposició està formada per vuit lletres gegants que formen la paraula ORGÀNICA, a través d’aquestes lletres podem conèixer el procés de transformació de la fracció orgànica  fins a obtenir-be compost.

Les lletres es van exposar al menjador laboral de l’hospital amb l’objectiu de sensibilitzar la utilitat de separar la matèria orgànica que generem i es va emmarcar dins la campanya de selecció i prevenció de residus que es realitza al menjador.

Aquesta fracció orgànica recollida selectivament s’ha de valoritzar per tal de reduir el seu impacte ambiental sobre el territori (generació de lixiviats, emissió de gasos...).

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: