La informació, la millor elecció.

Descripció: 

Objectius: Establir una bona gestió de informació per els consumidors sobre els processos i composició de les elaboracions de pastisseria, els ingredients i al·lèrgens.  A través de rètols, cartells, etiquetes, informació oral i qualsevol eina tecnològica s’assolirà una bona comunicació amb el client.

Breu descripció: La població consumidora és veu afectada per intoleràncies alimentàries relacionades amb la composició dels productes que consumeixen, tot ciutadà té dret a rebre la informació necessària dels ingredients que composen un producte i especialment aquells que provocant reaccions adverses.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: