LA PRÀCTICA DE LA NATACIÓ DE LES PERSONES CEGUES AL NOSTRE BARRI

Entitat:
Associaci¢ Les Corts Comer‡ 08028
Descripció: 
En les trobades prèvies a constitució de la nostra associació vam detectar que no existeixen instal·lacions esportives a Barcelona on les persones cegues i baixa visió puguin practicar la natació i l’aquagym.
La nostra associació ha impulsat el projecte i coordinat les activitats entre l’associació de discapacitat visual de Catalunya i el Club Mediterrani per possible que els socis de baixa visió practiquin aquest esport al Club Mediterrani. L’associació serà la responsable de la comunicació de la iniciativa al barri. Les 3 entitats que participen són del barri.
Els nostres associats participaran fent difusió del projecte que ajudarà a persones cegues a millorar la seva qualitat de vida practicant la natació.