La recollida de residus

Descripció: 

Informar sobre la importància de reciclar correctament , separant el vidre del marc que l’envolta, tant sigui fusta com alumini, etc.