La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat compensa les emissions amb Clean CO2

Entitat:
Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat
Descripció: 

Breu descripció:

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha calculat i compensat les emissions de CO2 generades per l’activitat de 2014 a través del servei de compensació de carboni Clean CO2, finançant un projecte d’energies renovables desenvolupat a Brasil.

El càlcul de la petjada de carboni s’ha realitzat d’acord amb la normativa ISO 14064-1:2012 i el GHG Protocol, i inclou les emissions generades pels consums d’energia elèctrica, el consum de paper i els desplaçaments dels assistents a les jornades i activitats organitzades per la Xarxa al llarg de 2014. Les 20,35 tCO2e generades s’han neutralitzat contribuint en el projecte d’energies renovables Teobaldo, desenvolupat a Brasil i que compta amb un destacat compromís social. Amb aquesta acció, la Xarxa ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que garanteixen la compensació d’emissions efectuada.

La Xarxa, creada el 1997, és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap al desenvolupament sostenible i amb un fort compromís d’ambientalització en l’organització de les activitats que desenvolupa. Des de l’any 2010 l’organització calcula i compensa la petjada de carboni de la seva activitat.

Clean CO2 és la marca de Lavola que permet a les empreses afegir el valor de la sostenibilitat a través del càlcul i compensació de les emissions de carboni amb projectes d’alta qualitat.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: