L’adopció és una altra opció

Descripció: 

Les botigues de venda de complements d’animals s’ofereixen a col·laborar amb l’adopció d’animals, amb una campanya de comunicació als seus socis (mitjançant circulars, pàgina web i newsletter) i al consumidor en general (mitjançant pàgina web i newsletter), promovent l’adopció d’animals de companyia amb missatges sensibilitzadors. Cal tenir l’autorització de l’Oficina de Protecció del Animals de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui ASBAC ja està treballant conjuntament.