LLAPIS EN FEMENÍ. DONES NINOTAIRES, HISTÒRIES VERITABLES

Descripció: 

Objectius:

Destacar el paper de la dona, en el sector del còmic i la novel·la gràfica, per trencar estereotips.

Breu descripció:

Amb el propòsit de commemorar el dia de la dona, hem organitzat dos debats, amb  la Fundació Institut Confuci de Barcelona i la Biblioteca Arus, sobre el paper de la dona en el sector del còmic i la novel·la gràfica, amb dos destacades il·lustradores i ninotaires: una catalana i una xinesa.

Els comerços fan difusió de l'esdeveniment i / o col·laboren amb la selecció de ponents i el seu patrocini.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: