Lluita contra el malbaratament: Sensibilització i col·laboració amb el Banc dels Aliments

Lluita contra el malbaratament: Sensibilització i col·laboració amb el Banc dels Aliments
Descripció: 

Durant el 2018, Mercabarna va intensificar les accions per sensibilitzar sobre aquesta problemàtica i els seus efectes en tots els àmbits. Entre els escolars que participen en les campanyes infantils es va editar i repartir un nou prospecte informatiu, en el qual s’explica què és el malbaratament d’aliments i es donen consells per consumir de manera responsable. Aquest material pedagògic, que també va adreçat a les famílies, vol conscienciar els consumidors finals sobre l’impacte econòmic, social i ambiental de llençar menjar. I més encara si es té en compte que el 35% del malbaratament d’aliments es produeix a les llars.

Pel que fa a les accions dirigides a les empreses, es va continuar incidint en la importància d’optimitzar-ne els estocs. A més, Mercabarna va seguir fent èmfasi en la necessitat de col·laborar amb el Banc dels Aliments del recinte, aportant el producte que, tot i ser apte per al consum humà, queda fora del canal de comercialització.

En relació amb aquest darrer punt, durant el 2018 el Banc dels Aliments de Mercabarna va rebre 1.275.514 quilos de fruites i hortalisses per part de les firmes majoristes. Tot i que aquestes dades són lleugerament inferiors a les de l’anterior exercici −el 2017 es va arribar a 1.444.690 quilos−, les entitats socials van disposar dels aliments necessaris per respondre a les demandes dels seus usuaris.

Mercabarna va fer una aportació econòmica de 4.300 euros al Banc dels Aliments, amb la qual es va comprar el producte fresc necessari per completar les donacions de les empreses del recinte.