“L’última milla” a Ciutat Vella. Micro-plataforma de distribució de mercaderies en tricicles elèctrics

Descripció: 

Breu descripció:

La distribució urbana de mercaderies a les àrees de cascs antics suposa un repte logístic pels distribuïdors que es troben amb carrers estrets i peatonals, amb restriccions horàries per l`entrada i sortida de vehicles. Aquestes característiques, pròpies d`aquests àmbits urbans, limiten l`ús de vehicles de càrrega fent necessari estudiar l`ús d`un altre tipus de vehicle més petit, àgil i sostenible. Per fer efectiva aquesta innovadora proposta de repartiment, l’Ajuntament, dins del marc del projecte Smile, ha habilitat una micro-plataforma de distribució de mercaderies situada al Passeig Lluís Companys, que funciona com a mini-moll de càrrega i descàrrega, al qual arriben els camions i furgonetes i descarreguen els paquets amb destí a Ciutat Vella, i a partir d’aquest punt, mitjançant tricicles elèctrics s`efectua el repartiment de les mercaderies, en el recorregut que es coneix com "l`última milla".

Els tricicles elèctrics, capaços de transportar fins a 180 quilograms de càrrega, son el vehicles que permeten garantir la seguretat i l`accessibilitat en el transport de mercaderies d’última milla, a més d`oferir valors d`eficiència, estalvi de temps i sostenibilitat i de mobilitat activa.

L`objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és el de reduir un 5,3% els desplaçaments amb furgoneta i camió que actualment es produeixen al casc antic de la ciutat. Per tal d`abordar aquest repte, l`Ajuntament de Barcelona va contractar l’empresa Vanapedal per gestionar el funcionament diari de la micro-plataforma.

Per tal d’assolir l’objectiu es van realitzar 120 operacions diàries, amb 16,8 km per tricicle/dia, es van produir 225 quilòmetres menys de desplaçaments de vehicles a motor i el corresponent estalvi en emissions contaminants i contaminació acústica. Amb aquests 6 mesos de prova pilot es va avaluar el nivell de cobertura de la prova, l’eficàcia dels vehicles i el balanç econòmic, de cara a valorar la continuïtat d’un servei com aquest.

Indicadors associats:

La prova pilot té com a objectiu arribar a les 120 operacions diàries, amb 16,8 km per tricicle/dia, per tal d’aconseguir un estalvi del 5,3% dels desplaçaments en furgoneta i camió. En conseqüència, 225 quilòmetres menys de desplaçaments de vehicles a motor i el corresponent estalvi en emissions contaminants i contaminació acústica.

Col·laboradors: Vanapeldal, SABA i el programa europeu SMILE, Smart Green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities.

Vigència de l’actuació:

La prova pilot es va iniciar el desembre del 2013 i va tenir una durada de 6 mesos + 3 mesos de pròrroga – setembre 2014.

Més informació:

http://vanapedal.eu/index.php/microplataforma

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: