Manteniment de l`Entorn urbà

Descripció: 

Periòdicament i quan l’estat del mural artístic o la restauració de les parets i columnes de l’entorn comercial ho requereixen es procedeix al repintat de l’espai urbà a l’abast de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: