Manteniment dels certificats EMAS, ISO 14001 i ISO 9001

Descripció: 
Objectiu/s:
 
Mantenir les certificacions ambientals per fer-les servir com a mitjà per:
ISO 14.001 i EMAS
 Divulgació d’aspectes mediambientals
 Minimització del consum de paper intern
 Foment del visat en línia
 Difusió del nou marc normatiu d’estalvi energètic
ISO 9001
 Augment del percentatge de satisfacció global en formació
 Reducció de les no conformitats de satisfacció
 Reducció de les incidències de manteniment de les instal·lacions
 Creació de fitxes de procés de tots els processos identificats en el SCQ
 Foment de la participació dels responsables acadèmics i afavorir la implicació del professorat
 
Breu descripció:
 
Renovació de la declaració EMAS i validació de la ISO 14.001 i ISO 9001. 
 
Persona o àrea responsable: Àrea tècnica i Àrea de formació
Calendari d’execució previst: 2013-2022
Recursos humans i econòmics: Personal intern de l’àrea i suport extern de col·laboradors.
Pressupost segons necessitats i requeriments 
 
Indicador/s: Indicadors propis del sistema de certificació