Mantenir els camps de conreu, els espais agroforestals i altres zones obertes del campus per tal de conservar el mosaic agroforestal del campus

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta acció se centra en el manteniment de l’activitat agrícola al campus i en la recuperació de zones degradades o afectades per obres.
• Camps de conreu actuals: sembra anual d’aquests camps. Per tal d’afavorir la presència de fauna, es podria dedicar una part dels cultius a alimentar exclusivament la fauna deixant el gra sembrat al camp (per exemple, ordi, blat, sègol, trepadella...).
• Indrets degradats: avaluar la viabilitat de la recuperació d’un indret i determinar les actuacions inicials que hi cal fer (arranjament del camí d’accés, neteja de deixalles...).

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: