Mapa Barcelona + Sostenible

Entitat:
Rezero - Fundació Prevenció Residus i Consum Responsable
Descripció: 

Objectiu/s:

·      Avançar en el compromís del teixit social i empresarial envers la sostenibilitat i la cultura col·laborativa, creant espais d’intercanvi, participació i trobada comunitària en el territori.

·      Fomentar el comportament responsable: la mobilitat sostenible, producció i consum responsable, el respecte pel patrimoni natural i cultural, etc.

·      Ser un portal de referència per a la ciutadania i esdevenir un element de consulta habitual del patrimoni natural i social i una eina per dinamitzar l’economia verda.

Disposar d’una eina oberta a la participació de la ciutadania i al dinamisme propi de la transformació de la ciutat, recollint i posant en valor les experiències i el coneixement de l’entorn dels veïns i veïnes.

Breu descripció:

El Mapa Barcelona + Sostenible és un mapa virtual interactiu, vinculat a l’Open Green Map. El Mapa B+S és també una xarxa social per a smartphones, que reuneix les iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat. En concret, el mapa proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (com ara botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris senyalitzats amb codis QR, i experiències ciutadanes (relats, fotografies i activitats) de la ciutat.

 

Més informació:

http://bcnsostenible.cat/

 

Indicador/s:

Participació a les reunions del Grup Motor del Mapa B + S

Inclusió de punts d’interès al Mapa

Creació de itineraris de comerços verds al Mapa B+S

Realització de tallers de mapatge

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Participació a 4 reunions anuals del Grup Motor

Incorporar 60 punts d’interès nous al Mapa

Crear 3 itineraris nous al Mapa

Realització d’un  taller de mapatge