MAR I LLEURE

Entitat:
Anèl·lides
Descripció: 

2.  MAR I LLEURE

Breu descripció:

L’ús dels espais marítims i costaners amb la finalitat de dur a terme activitats lúdiques i recreatives està plenament estès en el nostre territori però hi ha una manca d’aprofitament d’aquests recursos d’una forma sostenible. Les activitats dutes a terme pel servei Mar i lleure proposen una alternativa responsable amb el medi ambient sense perdre de vista ni la diversió ni el companyerisme.

Més informació: http://anellides.com/serveis/mar-i-lleure/

Beneficis:

X Ambientals      X Socials      Econòmics 

Vigència de l’actuació: Sense data de finalització

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Objectius

1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.

7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa

 Línies d’acció

1.5. Promoure la conservació activa del medi litoral i marí.

1.8. Millorar el coneixement de la biodiversitat i dels beneficis que se’n deriven. Potenciar la recerca, per perfeccionar la gestió, i fer un esforç de divulgació per augmentar la valoració, l’estimació i el comportament responsable de la ciutadania.

7.6. Fomentar l’estil de vida saludables, amb accés a una alimentació equilibrada i variada, activitat física i contacte amb la natura.

9.1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.

9.3. Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal i informal.