Maria Canals, jardí vertical

Maria Canals, jardí vertical
Descripció: 

Aprofitem el IX aniversari de la Marató de Piano de Maria Canals per a festejar la primavera, amb la realització d'un jardí vertical amb material reciclat.

El jardí vertical s'ha realitzat en els tallers coordinats i duts a terme per l'artista Dolo Navas del Drap Art en col·laboració amb els casals de infants i gent gran del barri Gòtic.

La construcció i assemblatge del jardí vertical es va fer durant la marató de piano Maria Canals en Plaza Real. + Música + Art + Reciclatge