Màrqueting i comunicació verda

Descripció: 
Els estudis, informes, o documentació relacionada amb la sostenibilitat són sovint de tipus tècnic i són difícils d’interpretar per a destinataris no-experts. Ecomatters ajuda a les empreses a comunicar de manera eficient les seves polítiques i resultats en l’àmbit de la sostenibilitat, assegurant que arriben al públic objectiu i que s’assoleixen els objectius desitjats. La bona comunicació dels resultats ambientals ofereix a les empreses oportunitats comercials, millora la imatge corporativa i del producte, i facilita les relacions amb diferents grups d’interès.

Sigui a través d’informes específics o de sistemes d’ecoetiquetatge, Ecomatters gestiona la comunicació i el màrqueting entre empreses o destinat al consumidor o usuari final, i està compromesa amb el desenvolupament, la implantació i la divulgació de les metodologies i sistemes de comunicació de la sostenibilitat per afavorir la seva acceptació pública i el desenvolupament sostenible. Per exemple, Ecomatters participa en els pilots del programa Product Environmental Footprint sobre petjada de producte i etiquetatge ambiental de la Comissió Europea.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: