Masoveria urbana, una alternativa per a les entitats juvenils

masoveria urbana
Descripció: 

Col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i el Centre de Recursos per Associacions Juvenils (CRAJ) per promoure un projecte pilot de masoveria urbana per entitats juvenils. L’objectiu de l’actuació és facilitar que entitats juvenils de la ciutat puguin accedir a un local a canvi de fer-se càrrec de les obres, de millora o manteniment, enlloc de pagar un lloguer. D’aquesta manera es potencia la rehabilitació de les plantes baixes de la ciutat i a la vegada, es facilita que entitats amb pocs recursos econòmics puguin gaudir d’un local.