Materials eficients i sostenibles

Descripció: 

Que els nostres agremiats informin i fomentin la difusió de l’ús de materials eficients i sostenibles en les nostres empreses i a l’usuari final, mitjançant explicacions i recomanacions directes al usuari o en les seves pàgines web.