Mecanismes de control i seguiment.

Descripció: 

Generar mecanismes per conèixer la quantitat de paper adquirit a l’edifici situat al carrer Carolines. El mecanisme es basarà principalment en un registre mitjançant la facturació realitzada en un període de temps concret.