MENYS EMISSIONS EN SERVEI DE PAQUETERIA

Descripció: 

Entrega de paqueteria als establiments i als clients fent servir serveis de missatgeria per bicicleta o vehicle elèctric, segons acords de Barna Centre amb Vanapedal, optimitzant rutes i comandes, per tal de col·laborar en la reducció d’emissions de gasos i també del soroll.