MERCAT DE LA TERRA

Descripció: 

2. MERCAT DE LA TERRA

sant-pons_101

Breu descripció:

Amb el projecte dels Mercati della Terra® (MdT), Slow Food pretén crear una xarxa internacional de mercats de pagesos amb productes que siguin: locals, de temporada, obtinguts amb processos tradicionals en el respecte del medi ambient i del treball i que finalment tinguin un preu correcte per qui els compra i per qui els ven.

 

L’objectiu principal és escurçar distancies entre la terra i la taula i per això en aquests mercats els productors presenten i venen directament els seus productes afavorint així la col·laboració entre coproductors. Coproductors som tots, en el moment en el qual deixem de banda una actitud passiva de consumidors i comencem a interessar-nos a les característiques qualitatives dels productes que comprem. Amb el coneixement més profund del producte entenem millor que significa ser agricultors o mestre formatger per una banda i per l’altra motivem els productors a fer-lo millor en la recerca de tècniques que preservin el gust, la diversitat alimentària i l’ambient.

 

El contacte directe entre consumidors i productors és la manera més eficaç per arribar a la coproducció i els mercats pagesos són la forma més adient i agradable per a reforçar-la, sobretot quan a més de la venda hi tenen cabuda activitats paral·leles d`educació del gust.

 

http://www.slowfoodbcn.cat/mercats-de-la-terra/

 

Beneficis:

 

  X  Ambientals        X     Socials         X   Econòmics

 

Vigència de l’actuació: En curs

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 7.9, 7.10, 8.6 i 8.8

 

1. Escurçar distàncies entre la terra i la taula oferint als ciutadans i als productors un lloc de trobada i d’intercanvi.

 

2. Promoure la alimentació i la gastronomia com fets indissociables de la identitat, la cultura del lloc i el respecte del nostre entorn.

 

3. Recolzar aquella economia local i de petita escala que té com objectiu la integració entre qualitat del producte, dignificació del treball i minimització dels impactes ambientals.

 

4. Contribuir a una bona educació alimentària basada en productes naturals, de qualitat i prendre consciència de la importància de l’alimentació diària en la nostra salut.

 

5. Promoure aquells productes excel·lents que tenen poca capacitat per accedir als mercats.

 

6. Dinamitzar un espai de la ciutat que ho necessita.