Mercats de Barcelona. Bones pràctiques de gestió sostenible.

Descripció: 

Breu descripció:

 

Instal·lacions de mercats. Millores d’estalvi energètic.

Les reformes empreses els últims anys i les que actualment estan en marxa s’han aprofitat no només per adequar-se a unes normatives que ja per elles mateixes introdueixen criteris de sostenibilitat sinó també, i en la mesura que és viable, en funció dels seus costos econòmics, implantar d’altres suplementàries.

La instal·lació de sistemes de climatització que utilitzen l’aigua freàtica o l’energia geotèrmica són dues mostres que reflecteixen com els mercats s’adequen en el moment que afronten una reforma, ja sigui integral –la majoria dels casos- o parcial. En la instal·lació de plaques fotovoltàiques hi han col·laborat altres organitzacions, ja siguin del barri o d’entitats privades, però que amb la seva aportació han fet viable el projecte. En l’actualitat, s’està a l’espera de nous possibles canvis legislatius en el si de la Unió Europea, sobre la instal·lació de grups productors d’energia solar.

 

Carmel. Instal·lació de plaques solars al mercat.

Sants. Projecte en implantació.

 

Aprofitament d’energia solar:

Energia fotovoltaica

Mercat de la Barceloneta (fet)

Mercat del Carmel (fet)

Mercat de Sant Martí (fet)

Mercat de Provençals (fet)

Plaques solars generació aigua calenta sanitària

Mercat de la Guineueta (fet)

Mercat del Ninot (en projecte; el mercat ja està en obres per a la seva reforma)

Mercat de Provençals (fet).

Aprofitament aigües freàtiques

Climatització de Mercat de Santa Caterina (fet)

Climatització Mercat de Sants (en implantació)

Aprofitament energia geotèrmica

Mercat de Sant Antoni: utilització energia geotèrmica per climatització i generació aigua calenta sanitària (en implantació)

Enllumenat Leds (baix consum)

Mercat de la Concepció

Mercat de Felip II

Serveis Centrals (tots tres punts ja disposen d’aquest sistema)

Altres

Regulació enllumenats per detectors de presencia o temporitzadors.

 

Gestió de residus. Reducció de residus.

En 10 anys, es generen menys residus (-28%), aquests es classifiquen en 4 fraccions per el seu aprofitament i tractament, tot plegat, gràcies a un esforç conjunt de l’Ajuntament de Barcelona i els comerciants per dotar-se de les infraestructures necessàries i adoptar hàbits a favor del medi ambient.

Les bosses de plàstic

Durant els anys 2010 i 2011 Mercats de Barcelona va posar en marxa dues campanyes per incidir en la reducció de bosses de plàstic en els establiments dels mercats. Es van regalar en total unes 400.000 bosses reutilitzables per frenar un consum que s’estimava en uns 30 milions de bosses que els comerciants lliuren als seus clients en les compres.

 

Canvi d’hàbits. Activitats de divulgació i sensibilització per fomentar un consum responsable.

Des de Mercats de Barcelona es posen en marxa nombroses iniciatives que tenen com a objectiu promoure un consum sostenible, de productes de qualitat, evitar el malbaratament del menjar i sensibilitzar els ciutadans i els productors per produir menys residus.

La iniciativa “Cuina d’aprofitament” sorgeix del departament de Gestió de Residus de l`Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l`Ajuntament de Barcelona i compta amb la col·laboració de l`Institut Municìpal de Mercats (IMMB). A través de tallers i d`accions teatralitzades als mercats, es pretén donar a conèixer el malbaratament alimentari que es produeix a les llars i les seves conseqüències, introduir nous hàbits d`aprofitament del menjar i difondre bones pràctiques de prevenció davant de la generació de residus, tant a l`hora d`anar a comprar com quan es cuina o es vol conservar els aliments.

 

Disminució de la cadena de distribució d’aliments. Foment productes de proximitat.

Diversos mercats de Barcelona acullen parades on els comerciants ofereixen als seus clients productes que conreen a les seves finques. És una via per a la venda del producte de proximitat i de qualitat.

A la xarxa de mercats de Barcelona, hi ha un total de 19 comerciants que són també productors. Principalment, es tracta de negocis de venda de fruita i verdura. A principis de la anys 90, es va incentivar fiscalment, per part de l’ajuntament, la instal·lació de productors en els mercats. La Boqueria i l’Abaceria són els mercats que concentren més negocis de producció pròpia.

Més informació:

http://estatic.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/catal%C3%A0%20complert.pdf

https://w110.bcn.cat/portal/site/Mercats/menuitem.c58fec8c9308bb596f256f25a2ef8a0c/index8dc2.html?vgnextoid=bbc10637ecb0a410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c18fede30b518210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES