Mesuraments ambientals

Entitat:
BIOHABITA! Assessoria en Bioconstrucció de l'IEB
Descripció: 

Breu descripció:

Mesurem els paràmetres físics que defineixen el teu entorn per avaluar l’impacte que tenen en la salut.

Mesurem les radiacions, els contaminants atmosfèrics i microbiològics a l’interior dels edificis seguint el protocol Standar Baubiologischen Messtechnik SBM 2008 de l’IBN – IEB.

Imatge actuació: Mesuraments d’ones electromagnètiques d’alta freqüència a un habitatge

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: